Tianjin Shenyang Shanghai Hangzhou Qingdao Wuhan Guangzhou Chongqing Xi'an
Beijing BJ1041 4.80 4.05 4.50 4.32 4.35 4.20 4.30 4.80
Beijing BJ2020S cross-country Jeep 5.10 4.95 5.50 5.18 5.40 5.20 5.35 5.60 5.70
Beijing BJ2021 Cherokee 18.50 18.90 18.70 16.70 17.50 17.10 17.15 18.30
Beijing BJ6560 Light Bus 5.60 5.50 5.50 5.95 6.50 5.70 5.10
Chang'an mini-bus 4.50 3.95 3.50 4.20 4.25 4.40 4.80
Changhe CH6320 mini-bus 3.50 4.60 4.35 4.60 5.00 5.40 5.00
Chongling NHR542LW Passenger/Cargo 11.80 11.70 12.30 11.80 12.00 10.75 12.80
Daihatsu TJ6320 mini-bus 3.25 3.65 3.60 4.10 4.00 4.15
Dandong Huanghai Large bus 27.00 35.00
Dongfeng EQ1092E 6.00 5.60 6.30 5.80 5.90 6.00 6.20
Dongfeng EQ1092F2D 7.10 7.50 7.80 8.50 8.40 8.00 7.80 7.80
Dongfeng EQ1110F4D 7.40 7.10 7.20 8.80
Dongfeng EQ3092F 7.10 8.20 7.10 7.25 7.60 6.70 7.00 7.20 7.00
FAW Jiefang light bus 10.60 9.85 10.50 11.20
First-Auto Audi 100-1B 35.00 35.00 35.70 35.50 35.00 36.00 37.00 33.40
First-Auto Audi 100-2.6E 43.00 42.00 41.20 42.00 44.00 45.00 42.50
First-Auto Jetta Sedan 11.65 11.20 11.70 11.85 16.00 12.10 14.60 12.00
Guangzhou Peugeot Sedan 505 10.50 10.80 16.75 10.80 10.50 16.85 15.00
Guangzhou Peugeot Tourism car 11.20 11.00 10.80 16.90 17.10
Huanghe JN1150 16.50 12.00
Huanghe JN1171 13.80 14.00
Jiangling NHR54ELW Passenger/Cargo 9.50 9.45 9.45 9.20 9.58 9.50 10.50 9.50
Jiefang CA1091K3 8.20 8.60 9.00 8.00 8.15 8.80 8.90
Jiefang CA1092 6.20 5.50 5.88 6.05 6.20 6.00 6.00 6.00 6.30
Jinbei SY6473 Light Bus 4.96 4.90 5.80 5.05 5.60 5.20 6.30
Second-Auto Shenglong Sedan 11.90 15.50 11.80 14.50 11.60 12.50 12.80 15.00
Shanghai Passat Sedan 25.50 26.30
Shanghai Santana Sedan (General) 11.20 11.00 11.50 11.25 11.40 11.40 11.50 11.30 11.00
Shanghai Santana Sedan (Luxury) 13.60 13.80 13.50 13.50 17.20 18.70 14.20 15.80 17.30
Shanghai Santana Tourist-car 11.80 11.80 11.80 11.95 14.50 12.20 11.40
Songhuajiang mini-bus 4.32 4.10 4.80 4.30 4.70 5.00 5.10 4.98
Tianjin Charade TJ7100 6.00 5.90 7.60 6.10 6.60 6.20 6.20 6.30
Tianjin Charade TJ7100U 6.90 6.50 8.70 7.10 7.60 8.20 8.00 7.20
Yuejin NJ1061A 3.65 3.56 4.65 3.80 3.95 4.05 3.85
Yuejin NJ1061DA 4.25 4.10 4.30 4.68 3.80 4.40 4.85 3.70
As of December 1998.
Source: Xinhua News Agency from official Chinese agencies.