Kia takes first strides toward luxury lineup in 2017